เปลี่ยน/คืนสินค้าเปลี่ยนสินค้า

1. ลูกค้าทั่วไป


 • ลูกค้าทั่วไป ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้

2. สมาชิก

 • สามารถเปลี่ยนขนาดสินค้าได้เท่านั้น ยกเว้นในแบบเดียวกันขนาดสินค้าที่ต้องการไม่มีให้เปลี่ยน
 • กางเกงในและบ๊อกเซอร์ไม่สามารถเปลี่ยนได้ กรุณาตรวจสอบขนาดสินค้าก่อนชำระเงิน ถ้าไม่มั่นใจสามารถสอบถามได้ที่ Line : @yakyim
 • เปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน หลังที่ลูกค้าได้รับสินค้า (ตรวจสอบจากวันรับสินค้าจากระบบ Track&Trace ของไปรณีย์ หรือระบบบตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด
 • ค่าจัดส่งเป็นแบบ EMS เท่านั้น ราคาเหมา 80 บาท (ลูกค้าชำระโอนเงินเข้าธนาคาร บ/ช บจก ยักษ์ยิ้มกรุ๊ป)
 • ต้องไม่ผ่านการซักหรือนำป้ายกระดาษออกจากตัวสินค้า
 • ค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนทางร้านจะทำการคำนวณ และแจ้งยอดกลับไปให้
  • กรณีที่ค่าสินค้าใหม่มากกว่าราคาสินค้าเดิม หลังจากทราบยอดสินค้าแล้ว สามารถชำระเงินได้โดยการโอนเงิน เข้า บ/ช บจก ยักษ์ยิ้ม กรุ๊ป
  • กรณีที่ค่าสินค้าใหม่ต่ำกว่าราคาสินค้าเดิม ทางร้านจะไม่มีการคืนเงินเป็นเงินสด แต่จะเก็บเป็นคะแนนสะสมให้ตามจำนวนเงินที่เกิน
 • สินค้าใหม่จะถูกจัดส่ง เมื่อทางร้านได้สินค้าจากลูกค้า และตรวจสอบสินค้าแล้วว่าอยู่ในสภาพเดิม และทำการชำระเงินค่าส่วนต่างเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่เปลี่ยนสินค้า คะแนนสะสมจะถูกคำนวณใหม่ตามยอดสินค้าที่สั่งซื้อจริง

3. สิทธิพิเศษ สำหรับ VIP

 • สามารถเปลี่ยนขนาดและแบบสินค้าได้
 • สามารถคืนสินค้าได้ เมื่อไม่มีสินค้าที่ต้องการ และสินค้าอยู่ในสภาพเดิม (ไม่มีการซัก ไม่มีการแกะป้ายสินค้าและป้ายราคาออก)
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสินค้าเป็นเงินสด แต่จะเก็บไว้ในรูปแบบคะแนนสะสมตามราคาสินค้า (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

คืนสินค้า

1.คลิกเลือกที่ปุ่ม "คืนสินค้า"

 • คลิกเลือกที่ปุ่มเมนู "คืนสินค้า"