การชำระเงิน

1. ชำระเงินเข้าบัญชี
     บจก.ยักษ์ยิ้ม กรุ๊ป จำกัด

 • หากชำระเงินโดยการโอนเงิน กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารกสิกรไทย
  ชื่อ บริษัท พิจิกา จำกัด
  เลขที่ 806-2-09769-9

  ธนาคารกรุงไทย
  ชื่อ บริษัท พิจิกา จำกัด
  เลขที่ 488-0-56792-2

2. การชำระเงิน PAYPAL

Then Full fill all box.

 • เมื่อต้องการชำระผ่าน Paypal ให้กดที่ Pay with your card or PayPal account
 • log in เข้า PayPal และชำระเงิน

การยืนยันการชำระเงิน

1.ยืนยันการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์

    1.1 เลือกที่เมนู "ประวัติการสั่งซื้อ"
    1.2 กรอกรายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน
 • คลิกเลือกเมนู "ประวัติการสั่งซื้อ"
 • คลิกเลือก "เเจ้งการชำระเงิน" จากบล็อกประวัติการสั่งซื้อ


 • กรอกรายละเอียดข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วน พร้อมแนบใบโอนเงินเป็นหลักฐาน

2. ยืนยันผ่าน Facebook yakyim

 • เลือก ส่งข้อความ บนหน้าเพจ Yakyim
 • แจ้งข้อมูลการติดต่อ
 • แนบหลักฐานการโอนเงิน

3. ยืนยันผ่าน LINE ID : @yakyim

qr code
 • ADD LINE ID : @yakyim
 • แจ้งข้อมูลการติดต่อ
 • แนบหลักฐานการโอนเงิน