1. กดปุ่ม สร้างบัญชีใหม่

  • เข้าระบบในหน้าเว็บ www.yakyim.com แล้วมองหาปุ่ม sign in อยู่มุมขวาบน
  • ระบบจะแสดงรายละเอียดของสินค้า เช่น คำอธิบาย, ราคา, ขนาด
  • กดปุ่ม CREATE AN ACCOUNT

2. กรอกข้อมูลให้ครบ

  • ในหน้า “ข้อมูลส่วนตัว” ให้ใส่ข้อมูลให้ครบ ทุกช่องที่มี*

3. ยืนยันการสมัครสมาชิก

  • เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม สมัครสมาชิก เพื่อยืนยัน